Du är här: › Institutioner och ämnen Naturvetenskaper Ämnen Matematik och statistik Kurssidorna

Det aktuella läsårets kurser hittas här.Andra kurssidor (även gamla)

 • Algebra A
 • Algebra B
 • Analys I
 • Analys II
 • Analytiska funktioner
 • Analys av frekvensdata
 • Approximationsteori
 • Baskurs i tillämpad matematik
 • Beslutsteori
 • Demografi
 • Distribuerade system
 • Dynamiska system
 • Ekonometri I
 • Ekonometri II
 • Algebra B (Elementär gruppteori)
 • Finansiell matematik I
 • Finansiell matematik II
 • Flerdimensionell analys
 • Försäkringsmatematik
 • Fourierserier
 • Grafteori och partiell ordning
 • Grundkurs i analys
 • Grundkurs i sannolikhetslära
 • Grundkurs i statistisk teori
 • Hilbert Spaces / Hilbertrum
 • Icke-parametriska metoder
 • Industriell försöksplanering
 • Introduktion till semigrupper
 • Kategoriteori
 • Kombinatorik
 • Komplex analys I och II
 • Krusningar
 • Lineära modeller
 • Linjär algebra
 • Matematikens historia
 • Markovkedjor
 • Matematisk statistik I
 • Matematisk statistik II
 • Matematiska programpaket
 • Matriser
 • Metoder för analys av livslängdsdata
 • Metoder för analys av longitudinella data
 • Multivariatmetoder
 • Numerisk analys (Föreläses inte längre.)
 • Optimeringsmetoder
 • Ordinära differentialekvationer
 • Poissonprocesser
 • Propedeutisk matematik I
 • Propedeutisk matematik II
 • Proseminarium i statistik
 • Sannolikhetslära
 • Seminarium
 • Specialkurs i anslutning till temat för avhandlingen
 • Special Functions / Speciella funktioner
 • Statistics With R
 • Statistik 1 för biologer, logopeder och psykologer
 • Statistikens historia
 • Statistik för naturvetare
 • Statistisk inferens
 • Stickprovsteknik
 • Stokastiska processer
 • Talteori
 • Tidsserieanalys
 • Transfer Functions (överföringsfunktioner)
 • Varians- och regressionsanalys
 • Övrigt material

 • Några anvisningar för skrivande av uppsatser inom matematik
 • Tips angående utskrift av kompendier