Du är här: › Institutioner och ämnen Naturvetenskaper Ämnen Matematik och statistik Kurssidorna Linjär algebra

6720 LINJÄR ALGEBRA 7 / 10 sp


Målsättning

Att ge deltagarna ett utökat urval av matrismetoder samt att ge dem en bredare teoretisk grundval i fråga om vektorrum och linjära operatorer.

Innehåll

Vektorrum och operatorer, rum med inre produkt, olika typer av operatorer och matriser (ortogonala, unitära och hermiteska matriser), egenvärden och spektralteorem, diagonalisering, kanoniska former för matriser inkluderande Jordans kanoniska form och singulärvärdesdekomposition, matrisnormer, stabilitet och konditionstal.

Arbetsformer

Föreläsningar och demonstrationer.

Litteratur

Sheldon Axler : Linear algebra done right, (2 uppl.), Springer-Verlag, 1997.

Kompendium

(baserat på Sheldon Axlers bok)

Förkunskaper

Matriser.

Föreläsningar

Tisdagar och torsdagar 13-15, onsdagar 10-12 i Hilbertrummet (ASA B329). Den första föreläsningen hålls tisdagen den 7.1.2014 kl 13.

Tentamen
  • Delförhör 1 hålls torsdagen den 6.3.2014, kl. 13-16 i Hilbertrummet.
  • Delförhör 2 hålls torsdagen den 15.5.2014, kl. 8.30-11.30 i Hilbertrummet.
  • Slutförhöret hålls måndagen den 26.5.2014, kl. 9-13 i Vektorrummet.
Hemuppgifter
Gamla tenter