Du är här: › Institutioner och ämnen Naturvetenskaper Ämnen Matematik och statistik Kurssidorna Försäkringsmatematik


273009.0 FÖRSÄKRINGSMATEMATIK I, 10 SP (ECTS) / INSURANCE MATHEMATICS I


In English

Kursen börjar 25 september 2015 kl. 16.15.

Det är obligatorisk anmälan på nätet: Kursanmälan-ÖPU eller Kursanmälan-för ÅA inskrivna

Målsättning: Kursen ger en inledning till livförsäkringens teori.


Innehåll: Kursen är delad i fyra delar: finans, livförsäkring, beräkning av försäkringstekniska avsättningar till marknadsvärde och hantering av sambandet mellan tillgångar och skulder.


Arbetsformer: Föreläsningar och hemarbeten.


Litteratur / Literature: Föreläsningsanteckningar / Lecture notes (PDF).


Förkunskaper: Sannolikhetslära, differential- och integralkalkyl och viss kunskap om stokastiska processer.


Examination: Skriftlig tentamen.


Kursschema/Timetable