header

Till matematikens huvudsida | Tillbaka till kurssidorna

Matematiska Institutionen

Kursernas Hemsidor

6747 KATEGORITEORI 3 sv [ingår i TUCS-programmet]Målsättning: Att lära känna grunderna i kategoriteorin samt några tillämpningar inom matematiken och datalogin.


Innehåll: Limes, funktorer, naturliga transformationer, adjungerade situationer, kartesiskt slutna kategorier.


Arbetsformer: Föreläsningar 30 h, demonstrationer 10 h.


Litteratur: Benjamin Pierce: Basic Category Theory for Computer Scientists, Massachusetts Institute of Technology 1993.


Senast uppdaterad: 29.09.2008
footer
Om universitetet Att studera Anställda Åbo Akademi Kontaktuppgifter Mailto infowww@abo.fi