header

Till matematikens huvudsida | Tillbaka till kurssidorna

Matematiska Institutionen

Kursernas Hemsidor

MATEMATIKENS HISTORIA 6 spMålsättning: Att göra de studerande förtrogna med matematikens viktigaste utvecklingsskeden.


Innehåll: Översikt över matematikens historia samt biografier över berömda matematiker.


Arbetsformer: Kursen kan tenteras i två delar:
- 270904.1 Forntidens och medeltidens matematik, 3 sp, och
- 270904.2 Nya tidens matematik, 3 sp.


Man får alternativt tentera båda delarna på en gång.


Kursen sammanfaller exakt med boken "Från Euklides till Hilbert" av Boris Sjöberg. Kursens första del sammanfaller med bokens kapitel 1-12 och dess andra del med kapitlen 13-23.


Tenterna har fem frågor, vilka besvaras på essäform (som Studentexamens realprov i t ex ämnet historia). Varje fråga bedöms med poängen 1-6. Med 15 p (av max 30 p) är man säkert godkänd.


Ett gott råd: Frågor av typen "Redogör för sannolikhetskalkylens historia" omfattar material från väldigt skilda delar av boken. Det är därför nödvändigt att i sakregistret slå upp stickord av typen "sannolikhetslära, differentialekvationer, talteori ..." och sedan läsa in materialet ur de angivna sidorna.


Sjätte och nyaste upplagan av kursboken (2005) kan köpas av Åbo Akademis Bibliotek (Domkyrkogatan 2-4) till priset 22 e. Beställningar kan också sändas per e-post till publikationer@abo.fi . Det är bra att ha nyaste upplagan av boken för att innehållet ska vara så korrekt som möjligt. Fermats stora sats bevisades helt nyligen, se den korta artikeln i Wikipedia. Boken är annars också trevlig att ha och väl värd sitt pris.


Senast uppdaterad: 07.09.2012
footer
Om universitetet Att studera Anställda Åbo Akademi Kontaktuppgifter Mailto infowww@abo.fi