header

Till matematikens huvudsida | Tillbaka till kurssidorna

Matematiska Institutionen

Kursernas Hemsidor

5727 SEMINARIUM 3 svMålsättning: Studieperioden syftar till att utpröva deltagarnas förmåga att på egen hand i grupp planera och utföra en teoretisk eller empirisk statistisk undersökning. Specifikt syftar seminarierna till att ge erforderlig övning och handledning med tanke på avhandligsarbetet.


Litteratur: Enligt målsättningen för avhandligsarbetet.


Arbetsformer: Handledning och seminarier.


Examination: Seminarieuppsatser samt aktivt deltagande i seminarier under två terminer.


Förkunskaper: Matematisk statistik II.


Senast uppdaterad: 29.09.2008
footer
Om universitetet Att studera Anställda Åbo Akademi Kontaktuppgifter Mailto infowww@abo.fi