header

Till matematikens huvudsida | Tillbaka till kurssidorna

Matematiska Institutionen

Kursernas Hemsidor

5735 ANALYS AV FREKVENSDATA 3 svMålsättning: Efter genomgången kurs bör deltagarna känna till de vanligaste metoderna för analys av kontingenstabeller och till vilka typer av modeller som kan utnyttjas vid analys av frekvensdata.


Innehåll: Analys av tvådimensionella tabeller, analys av tabeller av högre dimension, logitmodeller.


Litteratur: Andersen, E.B.: Introduction to the Analysis of Categorial Data, Springer Verlag, 1997.


Arbetsformer: Föreläsningar, demonstrationer och övningsarbeten eller litteraturstudier.


Examination: Skriftligt förhör samt godkänt deltagande i demonstrationerna jämte godkända övningsarbeten eller skriftlig litteraturtentamen.


Förkunskaper: Grundkurs i statistisk teori.


Senast uppdaterad: 29.09.2008
footer
Om universitetet Att studera Anställda Åbo Akademi Kontaktuppgifter Mailto infowww@abo.fi