header

Till matematikens huvudsida | Tillbaka till kurssidorna

Matematiska Institutionen

Kursernas Hemsidor

5723 MATEMATISK STATISTIK I 5 svMålsättning: Efter genomgången kurs bör deltagarna äga kännedom om den statistiska inferensteorins matematiska och sannolikhetsteoretiska grundvalar, känna till de viktigaste utvecklingstendenserna inom den matematiska statistiken, äga kännedom om och kunna utnyttja de viktigaste grundbegreppen inom den matematiska statistiken.


Innehåll: De viktigaste grundbegreppen och arbetsredskapen inom sannolikhetskalkylen, fördelningsteorin och inferensteorin.


Litteratur: Bartoszynski, R. & Niewiadomska-Bugaj, M.: Probability and Statistical Inference, Wiley & Sons, 1996.


Arbetsformer: Föreläsningar, demonstrationer och övningsuppgifter eller litteraturstudier.


Examination: Skriftligt förhör samt godkänt deltagande i demonstrationerna jämte godkända övningsuppgifter eller skriftlig litteraturtentamen.


Förkunskap: Grundkurs i statistisk teori.


Senast uppdaterad: 29.09.2008
footer
Om universitetet Att studera Anställda Åbo Akademi Kontaktuppgifter Mailto infowww@abo.fi