Du är här: › Institutioner och ämnen Naturvetenskaper Ämnen Matematik och statistik Kurssidorna Analys I

272002 ANALYS I, 10 sp


Målsättning

Att lära deltagarna grundläggande arbetsmetoder i matematisk analys genom att matematiskt stringent formulera begrepp och bevisa satser av vilka en del redan har behandlats bl.a. i Grundkurs i analys. Efter genomgången kurs bör man ha kunskap om den klassiska matematiska analysens uppbyggnad och förmåga att själv förstå och utföra matematiska bevis.

Innehåll

Kontinuitet, gränsvärde, differential- och integralkalkyl för funktioner av en variabel.

Arbetsformer

Föreläsningar, demonstrationer och räkneövningar.

Förkunskaper

Grundkurs i analys, Algebra A.

Undervisningsmaterial
Tidtabell
  • Föreläsningar måndagar 13-15, tisdagar 10-12 i Hilbertrummet (ASA B329). Första föreläsningen hålls måndag 1.9.2014.
  • Demonstrationer onsdagar 15-17 i Hilbertrummet.
  • Räkneövningar tisdagar 8-10 i Hilbertrummet.
Tentamen
  • Delförhör 1 hålls onsdag 29.10.2014 kl 15-19 i Vektorrummet.
  • Delförhör 2 hålls torsdag 11.12.2014 kl 15-19 i Hilbertrummet.
  • Slutförhöret hålls tisdag 16.12.2014 kl 9-13 i Hilbertrummet.
Hemuppgifter
Räkneövningar
Lösningar till hemuppgifterna och räkneövningarna hittas i kursmappen i datasalen (B310).