Du är här: › Institutioner och ämnen Naturvetenskaper Ämnen Matematik och statistik Kurssidorna Flerdimensionell analys

272023 FLERDIMENSIONELL ANALYS, del I, 5 sp


272024 FLERDIMENSIONELL ANALYS, del II, 5 spKursanslag: PDF version.


Tid och plats: Under våren 2019 hålls föreläsningar med räkneövningar måndagar 13.30-15, tisdagar 8.30-10 och onsdagar 13.30-15, samt demonstrationer torsdagar 13.30-15 i föreläsningssal Lindelöf.


Innehåll: På kurserna behandlas bland annat rymdkurvor, differential- och integralkalkyl för funktioner av flera variabler och för vektorfält samt diverse tillämpningar.


Undervisningsmaterial: Som kurslitteratur används bl.a.

 • Eriksson, F.: Flerdimensionell analys, Studentlitteratur, Lund
 • Petermann, E.: Analytiska metoder II, Studentlitteratur, Lund,2002 (4. upplagan)
 • Protter, M.H., Morrey, C.B.:Intermediate Calculus, Springer Verlag, 1985 (2nd edition)
 • Ett antal exemplar av Petermanns och Erikssons böcker finns i kursboksbiblioteket.


  Föreläsningskompendium:

 • Glader, C.: Flerdimensionell analys, 2018, PDF-version


 • OBS! Vecka 17: O 24.4 förel. To 25.5 demo. Vecka 18: M 29.4 förel. To 2.5 demo. Vecka 19: M 6.5 förel. O 8.5 räkneövn. To 9.5 demo. Vecka 20: O 15.5 kurstent.


  Föreläsningsmaterial:

  Vecka 2: PDF-version

  Vecka 3: PDF-version

  Vecka 4: PDF-version

  Vecka 5: PDF-version

  Vecka 6: PDF-version

  Vecka 7: PDF-version

  Vecka 8: PDF-version

  Vecka 9: PDF-version

  Vecka 12: PDF-version

  Vecka 13: PDF-version

  Vecka 14: PDF-version

  Vecka 15: PDF-version

  Vecka 16: PDF-version

  Vecka 17, 18 och 19: PDF-version
  Demonstrationsuppgifter:

  Demouppgifter till vecka 3: demo 1 Lösningsförslag
  Demouppgifter till vecka 4: demo 2 Lösningsförslag
  Demouppgifter till vecka 5: demo 3 Lösningsförslag
  Demouppgifter till vecka 6: demo 4 Lösningsförslag
  Demouppgifter till vecka 7: demo 5 Lösningsförslag Animering av uppgift 5
  Demouppgifter till vecka 8: demo 6 Lösningsförslag
  Demouppgifter till vecka 9: demo 7 Lösningsförslag
  Demouppgifter till vecka 12: demo 8 Lösningsförslag
  Demouppgifter till vecka 13: demo 9 Lösningsförslag
  Demouppgifter till vecka 14: demo 10 Lösningsförslag
  Demouppgifter till vecka 15: demo 11 Lösningsförslag
  Demouppgifter till vecka 17: demo 12 Lösningsförslag
  Demouppgifter till vecka 18: demo 13 Lösningsförslag
  Demouppgifter till vecka 19: demo 14 Lösningsförslag  Kurstenter:

  Flerdimensionell analys, del I: M 11.3.2019 kl. 9-13 i Aud. I (Geologicum) (Föreläsningsmaterial sid. 1-126, Petermann: Kap 1-5, delar av Kap 6. Eriksson: ungefär Kap 1-4). Tent+lösningsförslag våren 2019 PDF-version

  Flerdimensionell analys, del II: O 15.5.2019 kl. 12-16 i Aud I (Geologicum) (Föreläsningsmaterial sid. 127-256. Petermann: Kap 7-11(fram till sida 315). Eriksson:Kap 5-7(fram till sida 243). Tent+lösningsförslag våren 2019 PDF-version

  Slutförhör våren 2016: M 23.5 kl. 12-16 i Vektorrummet ASA B311. Tent+lösningsförslag PDF-version


  Övrigt material: En liten video om Taylorutvecklingens entydighetssats.


  Gamla tenter:

 • Delförhör 1, våren 2003
 • Delförhör 1, våren 2007
 • Delförhör 2, våren 2003
 • Delförhör 2, våren 2007