header

Till matematikens huvudsida | Tillbaka till kurssidorna

Matematiska Institutionen

Kursernas Hemsidor

6766 KRUSNINGAR 5 sv (E)Målsättning:Att göra deltagarna förtrogna med olika krusningstransformationer och deras användningsmöjligheter.


Innehåll:Grunderna i L p-rummens teori och Fouriertransformationer. Ortonormala baser, Riesz baser och ramar (frames). Haars krusningar. Multiresolutionsanalys. Reproducerande kärnor. Funktioner med begränsad bandvidd och Shannons teorem. Kontinuerliga och diskreta krusningstransformationer. Konstruktion av krusningar.


Arbetsformer: Föreläsningar och hemarbeten.


Litteratur:Gerald Kaiser, A friendly guide to wavelets, Birkhäuser (huvudsaklig kursbok). Ingrid Daubechies, Ten lectures on wavelets, SIAM, C.K. Chui, An introduction to wavelets, Academic Press.


Föreläsningsanteckningar:

Förkunskaper: Analys i en och flera dimensioner.


Senast uppdaterad: 29.09.2008
footer
Om universitetet Att studera Anställda Åbo Akademi Kontaktuppgifter Mailto infowww@abo.fi