header

Till matematikens huvudsida | Tillbaka till kurssidorna

Matematiska Institutionen

Kursernas Hemsidor

6767 Distribuerade system 2svMålsättning: Att göra deltagarna förtrogna med distribuerade system såsom partiella differentialekvationer och fördröjningsekvationer samt observation och styrning av sådana system.


Innehåll: Modellering av distribuerade system med hjälp av halvgrupper. System uppbyggda kring en halvgrupp. Halvgruppernas teori. Styrbarhet och observerbarhet, stabiliserbarhet och detekterbarhet. Impulsrespons och överföringsfunktioner


Arbetsformer: Föreläsningar och hemarbeten.


Litteratur: Curtain, R. & Zwart, H.: An introduction to infinite-dimensional systems theory, Springer-Verlag, 1995. Föreläsningsanteckningar finns på nätet.


Förkunskaper: Analys I och II.


Språk: Föreläsningsanteckningarna är på engelska, och vid behov föreläses också själva kursen på engelska.


Tid: Tisdagar 12-14, onsdagar 14-16, torsdagar 12-14 i Hilbertrummet (aud. 230, Matematiska institutionen, ASA-huset). Första föreläsningen hålls tisdagen den 8 mars kl. 12.


Undervisningsmaterial:

  • Föreläsningsanteckningar
  • Avsnittet om halvgrupper i Staffans´s nya bok

  • Senast uppdaterad: 12.10.2005
    footer
    Om universitetet Att studera Anställda Åbo Akademi Kontaktuppgifter Mailto infowww@abo.fi