header

Till matematikens huvudsida | Tillbaka till kurssidorna

Matematiska Institutionen

Kursernas Hemsidor

355004.0 Statistisk Inferens I, 10sp



Kursanslag

Föreläsningar: Må 13-15, Ti 10-12, Fre 10-12 i Hilbertrummet, ASA B329.


Tentamen: Slutförhör 21.5.2010 kl 9-13 i aud. ASA B 311 (Vektorrummet)
OBSERVERA ATT TIDEN FÖR TENTAMEN HAR ÄNDRAT!

På kursen behandlas bl.a skattning av parametrar (bl.a. maximum likelihood-metoden), intervalskattning, hypotesprövning, Bayesianska metoder samt nödvändig sannolikhetskalkyl (bl.a. egenskaper av oberoende stokastiska variabler, den centrala gränsvärdessatsen, betingad sannolikhet).


Följande bok kan rekommenderas som tilläggsmaterial: Gunnar Blom, Jan, Enger, Gunnar Englund, Jan Grandell, Lars Holst: Sannolikhetsteori och statistikteori med tillämpningar.


Förkunskaper: Grunderna i sannolikhetslära, analys och linjär algera. Även helst någon introduktionskurs till statistik, t.ex. Grundkurs i statistisk teori.



Demonstrationsuppgifter:


Senast uppdaterad: 05.05.2010
footer
Om universitetet Att studera Anställda Åbo Akademi Kontaktuppgifter Mailto infowww@abo.fi