header

Till matematikens huvudsida | Tillbaka till kurssidorna

Matematiska Institutionen

Kursernas Hemsidor

5726 STATISTIKENS HISTORIA 2 svMålsättning: Efter genomgången kurs bör deltagarna känna till de viktigaste grunddragen i den historiska utveckling som statistikteorin genomgått. Dessutom bör deltagarna känna till de viktigaste milstolparna i ibruktagandet av nya statistiska metoder.


Innehåll: Sannolikhetskalkylens doktrinhistoria, statistikteorins doktrinhistoria, förgrundsgestalter inom statistiken, den moderna statistikteorins uppkomst och utveckling under 1900-talet.


Litteratur: Owen, D.B.(ed.): On the History of Statistics and Probability, Marcel Dekker, New York 1976.


Arbetsformer: Litteraturstudier.


Examination: Skriftligt förhör.


Förkunskaper: Matematisk statistik II.


Senast uppdaterad: 29.09.2008
footer
Om universitetet Att studera Anställda Åbo Akademi Kontaktuppgifter Mailto infowww@abo.fi