Du är här: › Institutioner och ämnen Naturvetenskaper Ämnen Matematik och statistik Kurssidorna Analytiska Funktioner

273040.0 KOMPLEX ANALYS I 5 sp

273041.0 KOMPLEX ANALYS II 5 spTidpunkt: Kursen Komplex analys I hålls period 1 hösten 2017. Föreläsningar Må 10-12 och O 15-17, samt demonstrationer To 13-15 i föreläsningssal Lindelöf. Komplex analys II hålls period 2 hösten 2017. Föreläsningar Må 10-12 och Ti 10-12 och i Aud I. Räknestuga To 13-15 i Lindelöf.


Målsättning: Att ge deltagarna färdighet att handskas med komplexa funktioner samt ge dem de teoretiska kunskaper om analytiska funktioner som behövs för detta.


Innehåll: Komplex analys I: Komplexa talplanet, analytiska funktioner, elementära funktioner, konform avbildning och möbiustransformationer. Komplex analys II: Komplexa serier, komplex integration, Cauchys integralformel med tillämpningar och residykalkyl.


Arbetsformer: Föreläsningar och demonstrationer.


Förkunskaper: Analys eller flerdimensionell analys.


Kursanslag för Komplex analys I: PDF-versionKurskompendium:

Inledning PDF-version
Kapitel 1: Komplexa talplanet PDF-version
Kapitel 2: Analytiska funktioner PDF-version
Kapitel 3: Elementära funktioner PDF-version
Kapitel 4: Möbiustransformationer PDF-version
Kapitel 5: Komplexa serier PDF-version
Kapitel 6: Komplex integration PDF-version
Kapitel 7: Cauchys integralformel med tillämpningar PDF-version
Kapitel 8: Residykalkyl PDF-version


Föreläsningsmaterial:

Vecka 36: PDF-version

Vecka 37: PDF-version

Vecka 38: PDF-version

Vecka 39: PDF-version

Vecka 40: PDF-version

Vecka 41: PDF-versionDemonstrationsuppgifter:

Demouppgifter till  14.9.2017: demo 1 Lösningsförslag
Demouppgifter till  21.9.2017: demo 2 Lösningsförslag
Demouppgifter till  28.9.2017: demo 3 Lösningsförslag
Demouppgifter till  5.10.2017: demo 4 Lösningsförslag
Demouppgifter till  12.10.2017: demo 5 Lösningsförslag
Demouppgifter till  19.10.2017: demo 6 Lösningsförslag


Kurstent i Komplex analys I: Må 23.10.2017 kl 9-13 i Aud I. Kurstent hösten 2017 LösningsförslagGamla kurssidor:

Hösten 2009
Hösten 2006