Du är här: › Institutioner och ämnen Naturvetenskaper Ämnen Matematik och statistik Kurssidorna Analytiska Funktioner

273040.0 KOMPLEX ANALYS I 5 sp

273041.0 KOMPLEX ANALYS II 5 spTidpunkt: Kursen Komplex analys I hålls period 1 hösten 2019. Föreläsningar Må och Ti 10-12 i föreläsningssal Lindelöf, samt demonstrationer To 13-15 i föreläsningssal Ahlfors. Komplex analys II hålls period 2 hösten 2019. Föreläsningar Ti och O 13-15, samt demonstrationer To 13-15 i Lindelöf.


Målsättning: Att ge deltagarna färdighet att handskas med komplexa funktioner samt ge dem de teoretiska kunskaper om analytiska funktioner som behövs för detta.


Innehåll: Komplex analys I: Komplexa talplanet, analytiska funktioner, elementära funktioner, konform avbildning och möbiustransformationer. Komplex analys II: Komplexa serier, komplex integration, Cauchys integralformel med tillämpningar och residykalkyl.


Arbetsformer: Föreläsningar och demonstrationer.


Förkunskaper: Analys eller flerdimensionell analys.


Kursanslag för Komplex analys I och II: PDF-versionKurskompendium:

Inledning PDF-version
Kapitel 1: Komplexa talplanet PDF-version
Kapitel 2: Analytiska funktioner PDF-version
Kapitel 3: Elementära funktioner PDF-version
Kapitel 4: Möbiustransformationer PDF-version
Kapitel 5: Komplexa serier PDF-version
Kapitel 6: Komplex integration PDF-version
Kapitel 7: Cauchys integralformel med tillämpningar PDF-version
Kapitel 8: Residykalkyl PDF-version


Föreläsningsmaterial:

Vecka 36: PDF-version

Vecka 37: PDF-version

Vecka 38: PDF-version

Vecka 39: PDF-version

Vecka 40: PDF-version

Vecka 41: PDF-version

Vecka 44: PDF-versionDemonstrationsuppgifter:Kurstent i Komplex analys I: Må 21.10.2019 kl 9-13 i sal Lindelöf. Kurstent hösten 2019 LösningsförslagGamla kurssidor:

Hösten 2009
Hösten 2006