header

Till matematikens huvudsida | Tillbaka till kurssidorna

Matematiska Institutionen

Kursernas Hemsidor

5734 EKONOMETRI I 3 svMålsättning: Efter genomgången kurs bör deltagarna förstå vad ekonometriska metoder kan användas till, känna till de viktigaste principerna för specificering, estimering och användning av ekonometriska modeller.


Litteratur: Pindyck, R.S. & Rubinfeld, D.L.: Econometric Models and Economic Forecasts, (4 uppl.), McGraw-Hill, 1997, kap 1-14.


Arbetsformer: Föreläsningar, demonstrationer och övningsarbeten eller litteraturstudier


Examination: Skriftligt förhör samt godkänt deltagande i demonstrationerna jämte godkända övningsarbeten eller skriftlig litteraturtentamen.


Förkunskaper: Grundkurs i statistisk teori.


Senast uppdaterad: 29.09.2008
footer
Om universitetet Att studera Anställda Åbo Akademi Kontaktuppgifter Mailto infowww@abo.fi