header

Till matematikens huvudsida | Tillbaka till kurssidorna

Matematiska Institutionen

Kursernas Hemsidor

5740 EKONOMETRI II 5 svMålsättning: Efter genomgången kurs bör deltagarna känna till ekonometrins historia och användningsmöjligheter, behärska de teoretiska grundvalarna för konstruktion av ekonometriska en- och flerekvationsmodeller, äga färdighet att på egen hand genomföra en mindre ekonometrisk studie samt kunna kritiskt analysera användningen av ekonometriska modeller inom den ekonomiska planeringen.


Innehåll: Ekonometrins historia och relationer till andra vetenskaper, principer för specifikation av ekonometriska modeller, estimationsteori för en- och flerekvationsmodeller, användning av ekonometriska modeller vid ekonomisk planering, de viktigaste internationellt kända flerekvationsmodellerna, användning av ekonometriska modeller i Finland.


Litteratur:

  1. Greene, W.H.: Econometric analysis, (2 uppl), Macmillan Publishing Company, 1993.
  2. Cuthbertson, K., Hall, S.G. and Taylor, M.P.: Applied Econometric Techniques, Philip Allen, 1992.

Arbetsformer: Föreläsningar, demonstrationer och övningsarbeten eller litteraturstudier.


Examination: Skriftligt förhör samt godkänt deltagande i demonstrationerna jämte godkända övningsarbeten eller skriftlig litteraturtentamen.


Förkunskaper: Matematisk statistik II.


Senast uppdaterad: 29.09.2008
footer
Om universitetet Att studera Anställda Åbo Akademi Kontaktuppgifter Mailto infowww@abo.fi