header

Till matematikens huvudsida | Tillbaka till kurssidorna

Matematiska Institutionen

Kursernas Hemsidor

5743 LINEÄRA MODELLER 5 svMålsättning: Efter genomgången kurs bör deltagarna behärska den generella teorin för lineära modeller.


Innehåll: Den klassiska lineära modellen, log-lineära modeller, logistiska modeller, överlevnadsmodeller.


Litteratur: McCullagh, P. and J.A.Nelder: Generalized Linear Models (2 uppl), Chapman-Hall, London 1989.


Arbetsformer. Föreläsningar 70 h jämte demonstrationer och övningsarbeten eller litteraturstudier.


Examination: Skriftligt förhör samt godkänt deltagande i demonstrationerna jämte godkända övningsarbeten eller skriftlig litteraturtentamen.


Förkunskap: Matematisk statistik II.


Senast uppdaterad: 29.09.2008
footer
Om universitetet Att studera Anställda Åbo Akademi Kontaktuppgifter Mailto infowww@abo.fi