Du är här: › Institutioner och ämnen Naturvetenskaper Ämnen Matematik och statistik Kurssidorna Spara papper

Hur man sparar massor med papper...

... och litet pengar, eftersom utskrifterna som bekant är avgiftsbelagda.


PDF: (Windows, oftast)


I Adobe Reader kan man under File->Print välja hur många sidor av dokumentet som ska skrivas ut på varje papperssida. Se gärna också, i mån av möjlighet, till att utskriften sker på båda sidorna av pappret, dvs. se till att Print on both sides of paper är ikryssat. Denna inställning hittas även under Properties->Finishing->Print on both sides brevid skrivarens namn (oftast mate2).


PS: (Linux)


Högerklicka på länken till den del av kompendiet som ska skrivas ut, t.ex. kap1.ps och välj Save As. Spara filen nånstans där du hittar den och skriv sedan ut den med kommandot:

cat kap1.ps | psnup -2 | lpr -Pmate2


Om du vill skriva ut till en annan skrivare än mate2, så byter du naturligtvis ut "mate2" ovan mot namnet på den skrivare du vill använda. PS-filer kan öppnas och skrivas ut i Windows med programmet gsview.