header

Till matematikens huvudsida | Tillbaka till kurssidorna

Matematiska Institutionen

Kursernas Hemsidor

Approximationsteori I (E) 5 sp 273038
Approximationsteori II (E) 5 sp 273039


Approximationsteori I omfattar kapitlen 1--9 i kursboken samt föreläsningsanteckningarna till kapitlen 1--8. Uppsättningarna 1--7 av hemtal, samt hemarbete A inlämnas för korrigering.

Approximationteori II omfattar kapitlen 11--13 och 18--19 i kursboken samt föreläsningsanteckningarna till dessa kapitel och materialet om Bezier-kurvor. Uppsättningarna 8--14 av hemtal samt hemarbete B inlämnas för korrigering.

Kursbok: M.J.D.Powell: Approximation theory and methods, Cambridge University Press, 1981

Undervisningsmaterial: Föreläsningsanteckningar till boken av Powell:

Material till Kapitel 1: PDF-version.
Material till Kapitel 2: PDF-version.
Material till Kapitel 3: PDF-version.
Material till Kapitel 4: PDF-version.
Material till Kapitel 5: PDF-version.
Material till Kapitel 6: PDF-version.
Material till Kapitel 7: PDF-version.
Material till Kapitel 8: PDF-version.
Läs teorin i kapitel 9 i kursboken.
Material till Kapitel 11: PDF-version.
Material till Kapitel 12: PDF-version.
Material till Kapitel 13: PDF-version.
Material till Kapitel 18: PDF-version.
Material till Kapitel 19: PDF-version.
Bezierkurvor (behandlas ej i kursboken): PDF-version.

Hemuppgifter i kurserna:

Hemuppgifter 1: PDF-version.
Hemuppgifter 2: PDF-version.
Hemuppgifter 3: PDF-version.
Hemuppgifter 4: PDF-version.
Hemuppgifter 5: PDF-version.
Hemuppgifter 6: PDF-version.
Hemuppgifter 7: PDF-version.
Hemuppgifter 8: PDF-version.
Hemuppgifter 9: PDF-version.
Hemuppgifter 10: PDF-version.
Hemuppgifter 11: PDF-version.
Hemuppgifter 12: PDF-version.
Hemuppgifter 13: PDF-version.
Hemuppgifter 14: PDF-version.

Hemarbeten i kurserna:

Hemarbete A: PDF-version.

Hemarbete B: PDF-version.


Senast uppdaterad: 7.8.2012
footer
Om universitetet Att studera Anställda Åbo Akademi Kontaktuppgifter Mailto infowww@abo.fi