header

Till matematikens huvudsida | Tillbaka till kurssidorna

Matematiska Institutionen

Kursernas Hemsidor

6705 BASKURS I TILLÄMPAD MATEMATIK 5 svMålsättning: Introduktion i tillämpade matematikens viktigaste metoder.


Innehåll: Numeriska metoder, rekursiva algoritmer, approximation av funktioner, linjär optimering, extremumsökning.


Arbetsformer: Föreläsningar, demonstrationer.


Litteratur: Bjon-Högnäs-Koski-Lindholm-Salminen: Numerisk och diskret matematik (kompendium, utgivet av Sigma 1989).


Elektroniskt kompendium : PDF version.

Förkunskaper: Grundkurserna i analys.


Senast uppdaterad: 29.09.2008
footer
Om universitetet Att studera Anställda Åbo Akademi Kontaktuppgifter Mailto infowww@abo.fi