Du är här: › Institutioner och ämnen Naturvetenskaper Ämnen Matematik och statistik Kurssidorna Stickprovsteknik

5722 STICKPROVSTEKNIK 5 svMålsättning: Efter genomgången kurs bör deltagarna känna till de teoretiska grundvalarna för den designorienterade stickprovsteorin, de vanligaste metoderna för dragande av slumpmässiga stickprov, kunna korrekt analysera resultaten av en stickprovsundersökning samt äga färdighet att på egen hand planera och genomföra en enklare stickprovsundersökning.


Innehåll: Skillnaden mellan slumpmässiga och andra typer av urval, de viktigaste faserna vid planeringen av en stickprovsundersökning, obundet slumpmässigt urval, systematiskt urval, pps-urval, stratifierat urval, clusterurval, regressions- och kvotskattningar, praktiska problem vid genomförandet av en stickprovsundersökning.


Litteratur:

  1. Lehtonen, R. & Pahkinen, E.: Practical Methods for Design and Analysis of Complex Surveys, Wiley & Sons, 1995.
  2. Särndal, C-E, Swensson, B. & Wretman, J, Model Assisted Survey Sampling, Springer-Verlag, 1992. Kap 1-8.

Arbetsformer: Föreläsningar, demonstrationer och övningsarbete eller litteraturstudier.


Examination: Skriftligt förhör samt godkänt deltagande i demonstrationerna jämte godkända övningsarbeten eller skriftlig litteraturtentamen.


Förkunskaper: Grundkurs i statistisk data-analys.