Du är här: › Institutioner och ämnen Naturvetenskaper Ämnen Matematik och statistik Kurssidorna Propedeutisk matematik I

270901 PROPEDEUTISK MATEMATIK I, 5 spMålsättning: Att, tillsammans med Propedeutisk Matematik II, ge de studerande en sådan bakgrund som motsvarar gymnasiets fördjupade kurs i matematik.


Innehåll: Elementära funktioner, ekvationer och olikheter, analytisk geometri,trigonometri, gränsvärde, kontinuitet samt derivata.


Arbetsformer: Föreläsningar, demonstrationer (delvis obligatoriska) och räkneövningar.


Undervisningsmaterial: I kursen används kompendiet "Propedeutisk matematik I" av Daniel Djupsjöbacka.

Kapitel: Pärm & innehåll 1 2 3 4 5 6 7 8

Observera att man enkelt kan skriva ut kompendiet med ett helt uppslag per sida, för att spara papper och pengar! Instruktioner finns här.


Tentamen: Man får ha med MAOL:s tabeller och en vanlig, icke-grafisk räknare vid tenttillfällena. Observera att grafiska räknare är förbjudna! För att erhålla tentamensrätt måste man räkna minst 50% av demonstrationsuppgifterna. Tentamen består av 5 uppgifter á 6p (totalt 30p). För att bli godkänd i kursen bör man få minst 15p (tentamen + bonuspoäng). Man har tre försök på sig att tenta om kursen. Efter kursens tentamen kan kursen tentas på matematiska institutionens allmänna tentamensdagar.


Demonstrationsuppgifter: Man ska räkna minst 50 % av demonstrationsuppgifterna för att få tenträtt. På demonstrationstillfället kryssar man i de uppgifter som man har löst och skall vara beredd på att visa sina lösningar på tavlan. Om man räknar minst 65 % av uppgifterna får man 1 tilläggspoäng till godkänd tent, 75 % ger 2 extrapoäng och 90 % ger 3 extrapoäng.


Räkneövningar: Räkneövningarna går till så, att man kommer till tillfället, får sina uppgifter och sen löser man dem, vid behov med handledning. Räkneövningsuppgifterna publiceras också på webben i efterskott, trots att det är tänkt att man ska vara personligen närvarande. Det är bra att kolla in räkneövningsuppgifterna också, fastän man inte deltar i övningarna.


Exempel på gamla tenter:

  • Delförhör 1, 2001: PDF-version eller PS-version
  • Delförhör 2, 2001: PDF-version eller PS-version