Du är här: › Institutioner och ämnen Naturvetenskaper Ämnen Matematik och statistik Kurssidorna Propedeutisk matematik II

270902 PROPEDEUTISK MATEMATIK II, 5 spMålsättning: Att, tillsammans med Propedeutisk Matematik I, ge de studerande en sådan bakgrund som motsvarar gymnasiets fördjupade kurs i matematik.


Innehåll: Integraler, komplexa tal, sannolikhetslära, summor och talföljder.


Arbetsformer: Föreläsningar, demonstrationer (delvis obligatoriska) och räkneövningar.


Undervisningsmaterial: Kompendiet (PDF) är skrivet av Daniel Djupsjöbacka och bearbetat hösten 2007 av Malin Hägg. Det är baserat på gymnasieböcker. Som hjälplitteratur är Maols tabeller tillåtna att användas (även vid tentamen).


Observera att man enkelt kan skriva ut kompendiet med ett helt uppslag per sida, för att spara papper och pengar! Instruktioner finns här.


Tentamen: Man får ha med MAOL:s tabeller och en vanlig, icke-grafisk räknare vid tenttillfällena. Observera att grafiska räknare är förbjudna! För att erhålla tentamensrätt måste man räkna minst 50% av demonstrationsuppgifterna. Tentamen består av 5 uppgifter á 6p (totalt 30p). För att bli godkänd i kursen bör man få minst 15p (tentamen + bonuspoäng). Man har tre försök på sig att tenta om kursen. Efter kursens tentamen kan kursen tentas på matematiska institutionens allmänna tentamensdagar.


Demonstrationsuppgifter: Man skall räkna minst 50% av demonstrationsuppgifterna för att få tenträtt. På demonstrationstillfället kryssar man i de uppgifter som man har löst och skall vara beredd att visa sina lösningar på tavlan. Om man räknar minst 65% av uppgifterna får man 1 tilläggspoäng till tent, 75% ger 2 extrapoäng, och 90% ger 3 extrapoäng.


Räkneövningar: Räkneövningarna går till så att man kommer till tillfället, får sina uppgifter och sen löser man dem, vid behov med handledning. Räkneövningsuppgifterna publiceras också på webben i efterskott, trots att det är tänkt att man ska vara personligen närvarande. Det är bra att kolla in räkneövningsuppgifterna också, fastän man inte deltar i övningarna.