Du är här: › Institutioner och ämnen Naturvetenskaper Ämnen Matematik och statistik Kurssidorna Algebra A

271002.0 ALGEBRA A 4 spTidpunkt: Kursen i Algebra A hålls under höstterminen 2012. Föreläsare är Reino Vainio. Föreläsningar Ti,O 13-15,To 10-12 i Vectorrummet.

Målsättning: Att lära deltagarna elementära matematiska grundbegrepp jämte den matematiska logikens grunder.


Innehåll: Logik och mängdlära, matematisk induktion, funktioner och relationer, ekvivalens- och ordningsrelationer.


Arbetsformer: Föreläsningar, demonstrationer.


Litteratur: Eriksson, K. & Gavel, H: Diskret matematik och diskreta modeller


Undervisningsmaterial:


Demonstrationsuppgifter:
  Kapitel 2 - Mängdlära: PDF    PS
  Kapitel 4 - Rekursion och induktion: PDF    PS
  Kapitel 7 - Logik: PDF    PS
  Kapitel 8 - Relationer och funktioner: PDF    PS

Gamla tentamina:
  Tentamen 17.11.00: PDF   PS       Förslag till lösningar: PDF   PS
  Tentamen 26.11.99: PDF   PS       Förslag till lösningar: PDF   PS
  Tentamen 12.11.99: PDF   PS       Förslag till lösningar: PDF   PS
  Tentamen 13.11.98: PDF   PS       Förslag till lösningar: PDF   PS
  Tentamen 14.11.97: PDF   PS       Förslag till lösningar: PDF   PS
  Tentamen 11.04.97: PDF   PS       Förslag till lösningar: PDF   PS
  Tentamen 06.09.96: PDF   PS       Förslag till lösningar: PDF   PS
  Tentamen 20.05.96: PDF   PS       Förslag till lösningar: PDF   PS
  Tentamen 26.01.96: PDF   PS       Förslag till lösningar: PDF   PS
  Tentamen 17.11.95: PDF   PS       Förslag till lösningar: PDF   PS