Du är här: › Institutioner och ämnen Naturvetenskaper Ämnen Matematik och statistik Kurssidorna Ordinära differentialekvationer

273036 ORDINÄRA DIFFERENTIALEKVATIONER, 8 sp


Målsättning

Att ge en kort allmän inblick i ordinära differentialekvationers matematiska teori. Att utförligt behandla vissa typer av differentialekvationer med viktiga tillämpningar.

Innehåll

Existens- och entydighetsteoremet (utan bevis), geometrisk interpretation, differentialekvationer av första, andra och n:te ordningen, linjära differentialekvationer med konstanta och icke-konstanta koefficienter, system av linjära differentialekvationer, Laplace-transformationer.

Arbetsformer

Föreläsningar och demonstrationer.

Förkunskaper

Grundkurs i analys, matriser.

Undervisningsmaterial

Kursen följer handskrivna föreläsningsanteckningar av Christer Glader:

Materialet ovan är baserat på kompendiet Ordinära differentialekvationer av Sten Bjon (2009).

Tidtabell
  • Föreläsningar tisdagar 13-15, onsdagar 10-12 i Hilbertrummet (ASA B329).
  • Demonstrationer torsdagar 13-15 i Hilbertrummet.
Tidigare material