header

Till matematikens huvudsida | Tillbaka till kurssidorna

Matematiska Institutionen

Kursernas Hemsidor

273017.0 Kombinatorik / Combinatorics  5 sp (E)Tid och plats: Kursen hålls under period 2, hösten 2011. Föreläsningarna hålls i Hilbertrummet (ASA B, 3:e våningen) måndagar och tisdagar kl. 13-15 samt fredagar kl. 10-12. En av dessa dagar är reserverad för till kursen hörande räkneövningar. Kursen föreläses av professor Göran Högnäs och börjar måndagen den 31 oktober 2011, kl 13.


För mera information, se kursanslaget.


Målsättning: Att lära ut de grundläggande begreppen i kombinatoriken.


Innehåll: Urval och binomialkoefficienter, rekursion, tilldelningsproblem, inklusions-exklusionsprincipen, blockdesign, elementär kodteori.


Förkunskaper: Algebra A, analys och någon kurs i linjär algebra eller matriskakyl, gärna också Baskurs i tillämpad matematik.

Arbetsformer: Föreläsningar och hemarbeten.


Litteratur: Anderson, Ian: A First Course in Combinatorial Mathematics, 2nd ed., Clarendon Press 1989. Några exemplar finns i ASA-biblioteket.


Material:

Föreläsningsmaterial
Anteckningar, s. 1-5
Anteckningar, s. 6-10
Anteckningar, s. 11-21
Anteckningar, s. 22-27

Anteckningar, s. 28-32
Anteckningar, s. 33-40

Anteckningar, s. 41-47
Anteckningar, s. 48-56
Anteckningar, s. 57-58

Anteckningar, s. 59-66
Anteckningar, s. 67-74
Anteckningar, s. 75-83
Anteckningar, s. 84-92
Anteckningar, s. 92-95

Anteckningar, s. 96-99
Anteckningar, s. 100-108
Anteckningar, s. 109-116

Anteckningar, s. 116-118
Anteckningar, s. 118-122
Anteckningar, s. 123-130
Anteckningar, s. 131-133

F10.pdf


Hemuppgifter:

Hemuppgifter, inlämnas senast 9.11.2011
Hemuppgifter, inlämnas senast 16.11.2011
Se även filen menu gruppo 24092011.pdf.
Hemuppgifter, inlämnas senast 23.11.2011
Hemuppgifter, inlämnas senast 30.11.2011
Hemuppgifter, inlämnas senast 7.12.2011Senast uppdaterad: 1.12.2011
footer
Om universitetet Att studera Anställda Åbo Akademi Kontaktuppgifter Mailto infowww@abo.fi