header

Till matematikens huvudsida | Tillbaka till kurssidorna

Matematiska Institutionen

Kursernas Hemsidor

5741 BESLUTSTEORI 5 svMålsättning: Efter genomgången kurs bör deltagarna känna till beslutsteorins användningsmöjligheter och begränsningar, kunna tillämpa beslutsteoretiska metoder vid praktisk problemlösning samt känna till aktuella utvecklingstendenser inom den beslutsteoretiska forskningen.

Innehåll: Deterministiska och stokastiska beslutsproblem, beslut under risk och osäkerhet, utilitetsteorins grunder och det subjektiva sannolihetsbegreppet, spelteorins grunder, metoder för värdering av nyttan av information, metoder för evaluering av beslutsprocesser, gruppbeslut.

Litteratur: Berger, J.O.: Statistical Decision Theory (2 uppl), Springer, New York 1988.

Arbetsformer: Föreläsningar, demonstrationer och övningsarbeten.

Examination: Skriftligt förhör samt godkänt deltagande i demonstrationerna eller skriftlig litteraturtentamen.

Förkunskaper: Matematisk statistik II.


Senast uppdaterad: 29.09.2008
footer
Om universitetet Att studera Anställda Åbo Akademi Kontaktuppgifter Mailto infowww@abo.fi