header

Till matematikens huvudsida | Tillbaka till kurssidorna

Matematiska Institutionen

Kursernas Hemsidor

5738 ICKE-PARAMETRISKA METODER 3 svMålsättning: Efter genomgången kurs bör deltagarna behärska de viktigaste metoder för statistisk analys i situationer då man vet ytterst litet om de aktuella variablernas fördelningar.


Innehåll: Icke-parametriska metoder, olka typer av rangtest, rangkorrelation.


Litteratur: Gibbons, D.J.: Nonparametric Statistical Infrerence, (3 uppl.), Marcel Dekker Inc., 1992.


Arbetsformer: Föreläsningar 48 h jämte demonstrationer och övningsarbeten eller litteraturstudier.


Examination: Skriftligt förhör samt godkänt deltagande i demonstrationerna jämte godkända övningsarbeten eller skriftlig litteraturtentamen.


Förkunskaper:Grundkurs i statistisk teori.


Senast uppdaterad: 29.09.2008
footer
Om universitetet Att studera Anställda Åbo Akademi Kontaktuppgifter Mailto infowww@abo.fi