header

Till matematikens huvudsida | Tillbaka till kurssidorna

Matematiska Institutionen

Kursernas Hemsidor

5732 MULTIVARIATMETODER 3 svMålsättning: Efter genomgången kurs bör deltagarna förstå vilka typer av problem som kan angripas med multivariatmetoder, känna till förutsättningarna för de olika metoderna, kunna på egen hand använda de vanligaste multivariatmetoderna, korrekt tolka resultaten av en multivariatanalys samt känna till de viktigaste biblioteksprogrammen för multivariatanalyser.


Innehåll: Exempel på användningen av multivariatmetoder i praktisk forskning, inferensteori för den multivariata normalfördelningen, multivariat variansanalys, regressionsanalys, kanonisk analys, diskriminantanalys, huvudkomponentanalys, faktoranalys.


Litteratur: Chatfield, C. & Collins, A.J.: Introduction to Multivariate Analysis, Chapman & Hall, London 1980.


Arbetsformer: Föreläsningar, demonstrationer och övningsarbeten eller litteraturstudier.


Examination: Skriftligt förhör samt godkänt deltagande i demonstrationerna jämte godkända övningsarbeten eller skriftlig litteraturtentamen.


Förkunskaper: Grundkurs i statistisk teori.


Senast uppdaterad: 29.09.2008
footer
Om universitetet Att studera Anställda Åbo Akademi Kontaktuppgifter Mailto infowww@abo.fi