header

Till matematikens huvudsida | Tillbaka till kurssidorna

Matematiska Institutionen

Kursernas Hemsidor

5737 INDUSTRIELL FÖRSÖKSPLANERING 3 svMåsättning: Efter genomgången kurs bör deltagarna:

  • förstå grundprinciperna för försöksplanering
  • känna till de vanligaste försöksdesignerna

Innehåll: Grundbegreppen inom försöksplaneringen.

  • Enfaktors- och flerfaktorsförsök.
  • Försöksplanering och kvalitetskontroll.

Litteratur: Montgomery, D-C.: Design and Analysis of Experiments (3 uppl), John Wiley & Sons, 1991.


Arbetsformer: Föreläsningar, demonstrationer och övningsarbeten eller litteraturstudier.


Examination: Skriftliga förhör samt godkänt deltagande i demonstrationerna jämte godkända övningsarbeten elle skriftlig litteraturtentamen.


Senast uppdaterad: 29.09.2008
footer
Om universitetet Att studera Anställda Åbo Akademi Kontaktuppgifter Mailto infowww@abo.fi