header

Till matematikens huvudsida | Tillbaka till kurssidorna

Matematiska Institutionen

Kursernas Hemsidor

STATISTIK 1: STATISTIK FÖR BIOLOGER, LOGOPEDER OCH PSYKOLOGER 2009, 5 spKursledare: Paul Blomstedt, matematiska institutionenStatistik är vetenskapen om hantering av osäkerhet. Osäkerhet? Javisst, den finns överallt, dock ofta något dolt för våra sinnen. När våra mobiltelefoner skall ta kontakt med basstationer, måste systemet kunna hantera en viss osäkerhet i processen. När vi utför vetenskapliga experiment eller fattar beslut om att åka på semester till en avlägsen ort vid Amazonfloden, måste vi tampas med osäkerhet. Tyvärr är människan inte formad av evolutionen till en naturbegåvning för detta jobb, utan man måste först lära sig den grundläggande logiken bakom de verktyg som matematiken erbjuder för hantering av osäkerhet. Dessa verktyg bygger på sannolikheter och de lagar som gäller för dem.Föreläsningar:
v.36-43, aud. Ringbom, Axelia. Kursstart 2.9.

 • Ons kl. 13-15
 • To kl. 15-17
OBS! Ingen föreläsning to 8.10. Den sista föreläsningen (repetitionsföreläsning) ons 14.10.

Datorövningar (Benny Salo, psykologiska institutionen): Gripens PC-klass

 • Grupp 1: Ti 13-15
 • Grupp 2: Ti 15-17
 • Grupp 3: Ons 15-17

Första övningen v.37För att underlätta undervisningsplaneringen är datorövningarna i första hand delade på följande sätt:

 • Grupp 1: biologer
 • Grupp 2: logopeder
 • Grupp 3: psykologerKursens målsättningar:

 1. Lära sig olika visuella och numeriska sätt att betrakta och presentera information som finns i ett datamaterial.
 2. Deltagarna lär sig grundprinciperna för sannolikhetskalkylen genom olika tillämpningar som belyser sannolikhetens karaktär. Denna kunskap är av stor vikt, då man skall kritiskt bedöma diverse sätt att hantera osäkerhet.
 3. Efter kursen skall man kunna utföra enkla statistiska analyser självständigt.
 4. Lära sig tolka resultat av statistiska analyser på ett kritiskt sätt.


Kursens innehåll (preliminärt):

 1. Deskriptiv statistik
 2. Korrelation och regression
 3. Grunderna i sannolikhetslära
 4. Skattningar och konfidensintervall
 5. Hypotesprövning
 6. Försöksplanering och variansanalys
 7. Icke-parametriska metoder
 8. Analys av korstabeller


Som en bas för inlärning av grundläggande statistik kan man använda sig av boken: Biometri av Ulf Olsson m. fl. (2005). Kursbiblioteket har ett rätt stort antal exemplar av boken, men får man ej tag på den, kan andra liknande böcker eller kompendier användas utan vidare. Exempelvis finns det över 10 exemplar av kompendiet Statistik: en introduktion av Östen Widjeskog i ÅA-biblioteket, likaså Introduktion till medicinsk statistik av Bring & Taube (2006). Två introduktioner till diverse statistiska metoder i HTML-format finns här och här (bägge på engelska). Wikipedia innehåller rätt utförliga beskrivningar av vanliga statistiska begrepp och metoder, dock oftast endast på engelska.Övriga användbara resurser är statistisk ordbok på nätet (förklarar termer på svenska), nätresurs för statistik vid UCLA (denna sida erbjuder omfattande möjligheter för interaktiva demonstrationer gällande experiment, statistisk grafik, fördelningar, analyser mm). Nätresursen innehåller även en e-bok för grundläggande sannolikhetskalkyl och statistik.

Bra svenskspråkigt undervisningsmaterial hittas på Karlstads universitets webbidor via denna länk. Ordlista över statistiska termer på över 20 språk hittas här.Slutförhör:
Kursens slutförhör ordnas i två delar. Del 1 omfattar frågor om statistisk metodik som behandlats under kursen. Del 2 omfattar uppgifter som görs med hjälp av statistikprogrammet R Commander i Gripens PC-klass.

  Del 1:
 • On 21.10 kl 13-15 Axelia, Ringbom
 • To 22.10 kl 15-17 Axelia, Ringbom
  Del 2:
 • Må 19.10 kl 12-16 Gripen, PC-klassen
 • Ti 20.10 kl 13-17 Gripen, PC-klassen
 • On 21.10 kl 13-17 Gripen, PC-klassen
 • To 22.10 kl 12-16 Gripen, PC-klassen
 • Må 26.10 kl 12-16 Gripen, PC-klassen

Anmälningslistor finns på matematiska institutionen (Axelia, gamla sidan 3. vån) på bordet intill anslagstavlan.

Sista dagen för att anmäla sig är ti 13.10. Har du glömt att anmäla dig fram till dess och ännu önskar göra det, ta då kontakt per email: paul.blomstedt at abo.fi.Föreläsningsmaterial:
Föreläsningsdagboken nedan innehåller dels material vi gått igenom på föreläsningarna och dels material från tidigare år.

Föreläsningarna i en enda fil i ett mera printervänligt format - Statistik_1.pdfÖvningsuppgifter:I datorövningarna används statistikprogrammet R, närmare sagt dess GUI-skal R Commander. R är både ett statistikpaket och ett programmeringsspråk, vilket gör det till ett effektivt och flexibelt verktyg. Basbehoven gällande statistiska analyser täcks mycket väl av R Commander, som är ett skräddarsytt menybaserat program för att undervisa grundläggande statistik. Du kan enkelt installera R Commander på din egen dator (se nedan) för att upprepa de analyser som görs under övningstillfällena (och för att utföra övriga analyser vid behov).

För tillfället finns det över 1000 tilläggsmoduler till R, allt från populationsgenetik till statistisk bildanalys. Det finns även massor av böcker och andra resurser tillgängliga på internet gällande användning av R inom olika speciella tillämpningar (psykometri, biometri, ekonometri mm.). R finns fritt tillgängligt för de flesta operativsystemen (för att ladda ner R till din dator, klicka på länken R Binaries och välj sedan ditt operativsystem).

Instruktioner för installation av R Commander finns här. I nötskal är det väldigt enkelt, dvs. efter att ha installerat den senaste versionen av R, gäller det bara att skriva följande kommando i R-fönstret:

install.packages("Rcmdr", dependencies=TRUE)

och därefter hämtar R allt det nödvändiga från hemsidan, samt installerar programkomponenterna automatiskt. Efter installeringen kan R commander alltid startas med följande kommando library(Rcmdr). För utökad användbarhet gällande fönstrens uppläggning i Windows-miljö, se dock instruktionerna gällande single-document Rgui interface (SDI) här.


Senast uppdaterad: 7.10.2009
footer
Om universitetet Att studera Anställda Åbo Akademi Kontaktuppgifter Mailto infowww@abo.fi