Du är här: › Institutioner och ämnen Naturvetenskaper Ämnen Matematik och statistik Kurssidorna Grundkurs i sannolikhetslära

271003.0 GRUNDKURS I SANNOLIKHETSLÄRA 5 spMålsättning: Att ge deltagarna insikter i elementära sannolikhetsproblem.


Innehåll: Kombinatorik, sannolikhetsbegreppet, diskreta och kontinuerliga stokastiska variabler, speciella sannolikhetsfördelningar.


Arbetsformer: Föreläsningar, demonstrationer, räkneövningar.


Undervisningsmaterial: Kompendium av Paavo Salminen
  Pärm och innehåll
  Kapitel 1
  Kapitel 2
  Kapitel 3
  Kapitel 4
  Kapitel 5
  Kapitel 6
  Kapitel 7
  Svar till övningsuppgifter


Gamla tentamina:
  Tentamen 03.05.01: PDF   PS       Förslag till lösningar: PDF   PS
  Tentamen 24.03.00: PDF   PS       Förslag till lösningar: PDF   PS
  Tentamen 03.04.98: PDF   PS       Förslag till lösningar: PDF   PS
  Tentamen 27.06.98: PDF   PS       Förslag till lösningar: PDF   PS
  Tentamen 05.05.97: PDF   PS       Förslag till lösningar: PDF   PS
  Tentamen 04.04.97: PDF   PS       Förslag till lösningar: PDF   PS
  Tentamen 06.09.96: PDF   PS       Förslag till lösningar: PDF   PS
  Tentamen 23.05.96: PDF   PS       Förslag till lösningar: PDF   PS
  Tentamen 06.05.96: PDF   PS       Förslag till lösningar: PDF   PS
  Tentamen 29.09.95: PDF   PS       Förslag till lösningar: PDF   PS