header

Till matematikens huvudsida | Tillbaka till kurssidorna

Matematiska Institutionen

Kursernas Hemsidor

6731 OPTIMERINGSMETODER 5 svMålsättning: Att bibringa studenten kunskap om de centrala begreppen inom optimeringsteorin.


I kursen behandlas något/några av följande delområden: heltals- och kombinatorisk optimering, linjär optimering, global optimering, klassiska lokala optimeringsmetoder, approximativa och stokastiska metoder.


Arbetsformer: Föreläsningar och ett antal hemarbeten, konkreta optimeringsuppgifter.


Senast uppdaterad: 29.09.2008
footer
Om universitetet Att studera Anställda Åbo Akademi Kontaktuppgifter Mailto infowww@abo.fi