header

Till matematikens huvudsida | Tillbaka till kurssidorna

Matematiska Institutionen

Kursernas Hemsidor

5742 SPECIALKURS I ANSLUTNING TILL TEMAT FÖR AVHANDLINGEN 5 svMål och innehåll: Studieperioden syftar till att ge djupgående kunskap om den statistiska teorin inom de problemområden som är relevanta med tanke på temat för avhandlingen. En viktig funktion är också att ge en bild av hur långt man nått inom forskningen på dessa områden.


Litteratur: Litteraturkurs omfattande 500-3000 sidor i enlighet med vad som överenskommes med examinator.


Arbetsformer: Litteraturstudier samt personlig handledning.


Examination: Skriftligt förhör samt referat och uppsatser.


Förkunskap: Matematisk statistik II, Ekonometri II, Beslutsteori.


Senast uppdaterad: 29.09.2008
footer
Om universitetet Att studera Anställda Åbo Akademi Kontaktuppgifter Mailto infowww@abo.fi