header

Till matematikens huvudsida | Tillbaka till kurssidorna

Matematiska Institutionen

Kursernas Hemsidor

273024 FOURIERSERIER 5 spMålsättning: Att ge deltagarna en tillräcklig bakgrundskunskap för att de skall klara av att läsa modern litteratur om signalbehandling samt optimal och robust reglering.


Innehåll: Hp-rum och H-oändligt-rum av analytiska funktioner. Faktorisering av analytiska funktioner. Representation av tidsoberoende faktorer med hjälp av multiplikationsoperatorer i frekvensrummet. Avbildningar mellan system i kontinuerlig och diskret tid. Parametrisering av alla stabiliserade kompensatorer.


Arbetsformer: Föreläsningar och hemarbeten.


Litteratur: Föreläsningsanteckningar finns på nätet, se längre ner på denna sida. Den senare hälften av kursen följer boken Bruce A. Francis, a Course in H-infinity Control Theory.


Förkunskaper: Analys I och II. Fourierserier rekommenderas också.


Språk: Föreläsningsanteckningarna är på engelska, och vid behov föreläses också själva kursen på engelska.


Tid: Tisdagar 13-15, onsdagar 13-15, torsdagar 10-12 i Tillståndsrummet (Axelia, 3. våningen). Första föreläsningen hålls tisdagen den 17 mars kl. 13.


Föreläsningsanteckningar: Kurskompendiet (tänk på träden, tack!)


Senast uppdaterad: 29.09.2008
footer
Om universitetet Att studera Anställda Åbo Akademi Kontaktuppgifter Mailto infowww@abo.fi