header

Till matematikens huvudsida | Tillbaka till kurssidorna

Matematiska Institutionen

Kursernas Hemsidor

5739 METODER FÖR ANALYS AV LONGITUDINELLA DATA 3 svMålsättning: Efter genomgången kurs bör deltagarna känna till de viktigaste metoderna för att analysera datamaterial bestående av upprepade mätningar för samma enhet.


Innehåll: Multivariat variansanalys, regressionsmetoder, analys av modeller med icke-normala slumptermer, användningen av statistiska programpaker vid analys av longitudinella data.


Litteratur: Hand, D. & Crowder, M.: Practical Longitudinal Data Analysis, Chapman & Hall, 1996.


Arbetsformer: Föreläsningar, demonstrationer och övningsarbeten eller litteraturstudier.


Examination: Skriftligt förhör samt godkänt deltagande i demonstrationerna jämte godkända övningsarbeten eller skriftlig litteraturtentamen.


Förkunskaper: Grundkurs i statistisk teori.


Senast uppdaterad: 29.09.2008
footer
Om universitetet Att studera Anställda Åbo Akademi Kontaktuppgifter Mailto infowww@abo.fi