header

Till matematikens huvudsida | Tillbaka till kurssidorna

Matematiska Institutionen

Kursernas Hemsidor

6733 STOKASTISKA PROCESSER 5 svMålsättning: Att ge en introduktion till teorin för stokastiska processer och dess användning i matematiska modeller inom och utom matematiken.


Innehåll: Något/några av delområdena Markovkedjor, stationära processer, förgreningsprocesser, köteori, Brownsk rörelse och diffusioner, stokastiska differentialekvationer.


Arbetsformer: Föreläsningar och ett antal (teoretiska och numeriska) hemuppgifter och hemarbeten. Tentamen blir en 24-timmars tentamen den 26-27.5.2005.


Tid och plats: Tiderna är måndagar, onsdagar och torsdagar 10-12. Kursen inleds måndagen den 7 mars kl 10 i Hilbertrummet.


Läs kursanslaget här (i PDF-format).
Some course information can be read here (a PDF-file).


Material: En kort översikt över en del av kursen kan läsas här (i PDF-format). (Hänvisningarna till utdelat material gäller bara ungefärligen).

Some course material (in Swedish) can be read here (a PDF-file).


Exercises for 17.3.2005 (on page 3) and assignment for 24.3.2005 (on pages 1-2): PDF-file
Exercises for 7.4.2005: PDF-file
Exercises for 14.4.2005: PDF-file (new version)
Exercises for 21.4.2005: PDF-file
Assignment for 4.5.2005: PDF-file (oral presentation starts on 28.4.2005)


Senast uppdaterad: 29.09.2008
footer
Om universitetet Att studera Anställda Åbo Akademi Kontaktuppgifter Mailto infowww@abo.fi