header

Till matematikens huvudsida | Tillbaka till kurssidorna

Matematiska Institutionen

Kursernas Hemsidor

6730 NUMERISK ANALYS 5 svOBS! Den här kursen är väldigt gammal. Troligen letar du efter den här kursen i numerisk analys.


Kursen i numerisk analys (kurskod 6730, 5 sv, 7,5 ECTS credits) behandlar denna gång numerisk linjär algebra och metoder för lösning av linjära ekvationssystem. I början av kursen diskuteras allmänna principer såsom olika normer i funktionsrum och olika sätt att mäta approximationers "godhet". Vi strävar till att hinna behandla bl.a. följande metoder: klassisk QR-faktorisering, minsta kvadratmetoder, förbehandling (konditionering) och stabilitetsfrågor, egenvärdesproblem och iterativa metoder. Kursen föreläses på engelska.
EUR 5 kommer att uppbäras för material.

Läs anslaget om kursen för mera information: PDF-version, eller PS-version.
Course information in English: PDF-file, or PS-file.

Tentamen hålls i form av en 24-timmarstentamen 26-27 februari.
Exam: 24-hour open book examination on 26-27 February

Information: PS-version eller PDF-version

Innehållsförteckning/Contents: PS-version eller PDF-version

Hemuppgifter/Exercises:
Hemuppgifter till onsdag 10.12.2003,
Exercises for Wednesday, December 10: PDF-version, eller PS-version
Hemuppgifter till onsdag 17.12.2003,
Exercises for Wednesday, December 17: PDF-version, eller PS-version
Lösningar/Solutions: PDF-version, eller PS-version

Hemarbete A, gås igenom muntligt 7.1.2004, inlämnas 28.1.2004
Assignment A, oral presentation on January 7, 2004, due on January 28: PDF-version, eller PS-version
Data för uppgift 1 i Hemarbete A / for problem 1 in Assignment A,

Hemuppgifter till onsdag 21.1.2004,
Exercises for Wednesday, January 21: PDF-version, eller PS-version
Lösningar/Solutions: PDF-version, eller PS-version
Hemuppgifter till onsdag 28.1.2004,
Exercises for Wednesday, January 28: PDF-version, eller PS-version
Hemuppgifter till onsdag 4.2.2004,
Exercises for Wednesday, February 4: PDF-version, eller PS-version
Hemuppgifter till tisdag 10.2.2004,
Exercises for Tuesday, February 10: PDF-version, eller PS-version
Lösningar/Solutions: PDF-version, eller PS-version

Hemarbete B, inlämnas senast 15.3.2004
Assignment B, due on March 15: PDF-version, eller PS-version
Data för Hemarbete B / for Assignment B,

Hemuppgifter till onsdag 18.2.2004,
Exercises for Wednesday, February 18: PDF-version, eller PS-version


Senast uppdaterad: 29.09.2008
footer
Om universitetet Att studera Anställda Åbo Akademi Kontaktuppgifter Mailto infowww@abo.fi