Du är här: › Institutioner och ämnen Naturvetenskaper Ämnen Matematik och statistik Kurssidorna Matematiska programpaket

270903 MATEMATISKA PROGRAMPAKET 3 sp


Målsättning: Att ge deltagarna en introduktion till några av de viktigaste matematiska programpaketen.


Innehåll: Vi går igenom två av de vanligaste matematiska programmen Mathematica och Matlab samt ger en kort introduktion till LaTeX, som är det mest använda textbehandlingssystemet bland matematiker.


Arbetsformer: Föreläsningar och datorövningar, sammanlagt 24 h.


Föreläsningar: Tors. kl. 13-15 (fr.o.m. 17.03.2016), ASA B121 Stansen PC-klass.


Räkneövningar: Fre. kl. 13-15 (fr.o.m. 18.03.2016), ASA B121 Stansen PC-klass.


Examination: Inlämningsarbete.


Föreläsningsanteckningar: Mathematica   Matlab   LaTeX


Räkneövningar: Övning 1   Övning 2   Övning 3   Övning 4   Övning 5   Övning 6


Mall från övning 5.


Anvisningar om hur Matlab startas på TUXEDO från en ÅA windows dator hittas här.


Litteratur:


LaTeX-mall:

Denna mall är gjord av Markus Biskop (senare reviderad av Niclas Celvin och Henrik Nyman) och har ofta använts för kandidatavhandlingar. OBS! Mallen kan inte längre användas för pro gradu-avhandlingar.


Hjälpdokumentation:
Mathematica: http://reference.wolfram.com/language/
Matlab: http://se.mathworks.com/help/matlab/
Latex: https://en.wikibooks.org/wiki/LaTeX


Några programpakets hemsidor:
Mathematica: http://www.wolfram.com
Matlab: http://www.mathworks.com
LaTeX: http://www.latex-project.org/
MiKTeX: http://miktex.org
R: http://www.r-project.org