header

Till matematikens huvudsida | Tillbaka till kurssidorna

Matematiska Institutionen

Kursernas Hemsidor

5744 METODER FÖR ANALYS AV LIVSLÄNGDSDATA 3 svMålsättning: Efter genomgången kurs bör deltagarna känna till de viktigaste metoderna för att analysera datamaterial bestående av durationsmätningar.


Innehåll: Grundbegreppen inom teorin för analys av livslängdsdata, icke-parametriska metoder, parametriska och semiparametriska metoder, Cox´s modell, användningen av statistiska programpaket vid analys av livslängdsdata.


Litteratur: Hosmer Jr., D.W. & Lemeshow, S.: Applied Survival Analysis. Regression Modeling of Time to Event Data, John Wiley & Sons, 1999.


Arbetsformer: Föreläsningar jämte demonstrationer och övningsarbeten eller litteraturstudier.


Examination: Skriftligt förhör samt godkänt deltagande i demonstrationerna jämte godkända övningsarbeten eller skriftlig litteraturtentamen.


Förkunskaper: Grundkurs i statistisk teori.


Senast uppdaterad: 29.09.2008
footer
Om universitetet Att studera Anställda Åbo Akademi Kontaktuppgifter Mailto infowww@abo.fi