Du är här: › Institutioner och ämnen Naturvetenskaper Ämnen Matematik och statistik Kurssidorna Sannolikhetslära

272004 SANNOLIKHETSLÄRA 10 spTid och plats: Under våren 2014 hålls kursen måndagar 13-15, tisdagar 10-12 och fredagar 10-12 i Hilbertrummet (ASA B329, ASA, B-huset, tredje våningen). Kursen inleds måndagen 13.1.2014 kl 13.15 i Hilbertrummet. All övrig information finns på kursens Moodle-sida, där de som vill gå kursen ska registrera sig (kräver inloggning med ÅA-användarnamn och lösenord).


Målsättning: Att lära deltagarna grunddragen i den axiomatiska uppbyggnaden av sannolikhetsteorin, egenskaper hos de vanligaste sannolikhetsfördelningarna och att förstå de stora talens lag och den centrala gränsvärdessatsen.


Innehåll: Sannolikhetsmått, stokastiska variabler, oberoende händelser och variabler, väntevärde, momentgenererande funktion, de stora talens lag och den centrala gränsvärdessatsen.


Arbetsformer: Föreläsningar och demonstrationer.


Förkunskaper: Grundkurs i analys, grundkurs i sannolikhetslära, Algebra A.


Undervisningsmaterial: Föreläsningsanteckningar (pdf-fil, uppdaterad 7.1.2010).


Gamla tentamina

  • Delförhör I, 10.3.2010 (PDF)
  • Delförhör II, 19.5.2010 (PDF)