header

Till matematikens huvudsida | Tillbaka till kurssidorna

Matematiska Institutionen

Kursernas Hemsidor

M728.0 TALTEORI 3 svMålsättning: Att lära deltagarna de grundläggande begreppen och egenskaperna hos de hela talen.


Innehåll: Tals delbarhet, primtal, talteorins fundamentalsats, kongruenser, pytagoreiska tal samt tillämpningar på bl.a. kryptografi.


Arbetsformer: Självstudier. Examinator bör kontaktas innan studierna inleds.


Litteratur: B. Sjöberg: Grundkurs i talteori (kompendium).


Elektroniskt kompendium : PDF version och lösningar till uppgifterna PDF version.

Förkunskaper: Grundkurs i analys.


Senast uppdaterad: 29.09.2008
footer
Om universitetet Att studera Anställda Åbo Akademi Kontaktuppgifter Mailto infowww@abo.fi