Kurssidorna


6704.1 MATRISER I 3 sv

6704.2 MATRISER II 3 sv

Målsättning: Att lära deltagarna grundläggande matrisoperationer och ge teknisk färdighet vid räkning med matriser samt introducera grundbegreppen i linjär algebra.

Innehåll: Matris- och vektorbegreppen, linjära ekvationssystem (vektorrum, gaussisk eliminering, rad-echelon normalform), ortogonala projektioner och minstakvadrat- approximationer (ortogonalisering, determinanter).

Arbetsformer: Föreläsningar, demonstrationer, räkneövningar.

Litteratur: I. Björkfelt: Matriser (kompendium). Tilläggsmaterial (pdf-version, ps-version)

Undervisningsmaterial: Obs, HTML versionen av uppgifterna kan se väldigt konstig ut ibland, PDF versionen ser däremot ut som den ska.

Demonstrationsuppgifter för 2003-2004:

Vecka 1: PDF-version
Vecka 2: PDF-version
Vecka 3: PDF-version
Vecka 4: PDF-version
Vecka 5: PDF-version
Vecka 6: PDF-version
Vecka 7: PDF-version
Vecka 8: PDF-version

Demonstrationsuppgifter för 2002:

Demonstrationsuppgifter till vecka 49: HTML version, PDF version
Demonstrationsuppgifter till vecka 50: HTML version, PDF version
Demonstrationsuppgifter till vecka 51: HTML version, PDF version
Demonstrationsuppgifter till vecka 02: HTML version, PDF version
Demonstrationsuppgifter till vecka 03: HTML version, PDF version

Demonstationsuppgifter 1 HTML version, PDF version
Demonstationsuppgifter 2 HTML version, PDF version
Demonstationsuppgifter 3 HTML version, PDF version
Demonstationsuppgifter 4 HTML version, PDF version
Demonstationsuppgifter 5 HTML version, PDF version
Demonstationsuppgifter 6 HTML version, PDF version
Demonstationsuppgifter 7 HTML version, PDF version
Demonstationsuppgifter 8 HTML version, PDF version
Demonstationsuppgifter 9 HTML version, PDF version
Demonstationsuppgifter 10 HTML version, PDF version
Demonstationsuppgifter 11 HTML version, PDF version
Demonstationsuppgifter 12 HTML version, PDF version
Demonstationsuppgifter 13 HTML version, PDF version
Demonstationsuppgifter 14 HTML version, PDF version
Demonstationsuppgifter 15 HTML version, PDF version


Last updated: 03.12.02 by mateweb