Hemuppgifter i Matriser till vecka 4

Hemuppgifter i Matriser till vecka 4

A.
Vilket villkor bör a uppfylla för att systemet
x + ay + 2z
= 0
ax+ 2y + z
= 0
2x+ y + az
= 0
skall ha icke-triviala lösningar?
B.
Lös matrisekvationen AX=I, då A är matrisen
æ
ç
ç
ç
è
3
2
2
3
ö
÷
÷
÷
ø
 .
Kontrollera att även XA=I.
C.
Proteiner (P), kolhydrater (K) och fetter (F) bör finnas i en viss foderblandning i förhållandena 33 : 45 : 3. Dessa förekommer (mätt i gram per 100 g) i fettfri mjölk (M), sojamjöl (S) och vassla (V) enligt tabellen
(M)
(S)
(V)
(P)
36
51
13
(K)
52
34
74
(F)
0
7
1
Finn (om möjligt) en blandning som ger de rätta proportionerna. (Använd decimaltal i kalkylerna.)

Paragraf 2: 1, 5, 6, 8 a) b).
File translated from TEX by TTH, version 3.01.
On 2 Oct 2001, 00:43.