Hemuppgifter i Matriser till veckorna 51 Hemuppgifter i Matriser till veckorna 51 och 1

Paragraf 2: Uppgift 13.

A.
LU-faktorisera matrisen1
2
-1
2
0
3
-1
2
1


 .

B.
Finn en permutationsmatris P, sdan att PA kan LU-faktoriseras, d

A=2
6
10
2
2
4
6
2
2
7
12
2
4
12
16
8
 .

Ledning: Anvnd BO1 d det gr och skriv upp motsvarande multiplikatorer li. D du r tvungen att anvnda BO2, notera att de multiplikatorer som du redan skrivit upp eventuellt kommer att byta plats, d rader byter plats. Anvnd inte BO3.

C.
LDU-faktorisera matrisen1
-2
2
1
2
-1
2
2
0


 .

D.
Stll upp ett ekvationssystem, vilkets lsning anger hur mnga molekyler xi av varje slag som br skrivas in i den kemiska formeln

x1 PbN6+x2 CrMn2O8 x3 Pb3O4+ x4 Cr2O3+x5 MnO2+x6 NO

fr att antalet atomer av de olika grundmnena skall vara detsamma bde fre och efter reaktionen.

Paragraf 3: Uppgifterna 1, 3, 7, 8 b), 11, 12 b), 14 a).
File translated from TEX by TTH, version 3.01.
On 12 Dec 2001, 12:37.