Hemuppgifter i Matriser till vecka 49 Hemuppgifter i Matriser till vecka 49

A.
Lös ekvationssystemet

x1-2x2+x3
=0
2x2-8x3
=8
-4x1+5x2+9x3
=-9 .

B.
Skriv följande system i echelonform:

  x1+  x2+  x3+  x4
= 1
2x1 + 3x2 + 3x3 + 3x4
= 2
3x1 + 4x2 + 5x3 + 5x4
= 3
4x1 + 5x2 + 6x3 + 7x4
= 4  .

C.
Lös ekvationssystemet

x1 + 2x2 - 3x3 + 4x4
= 6
x2 - 2x3 + 3x4
= -4
x3 - 2x4
= -5

genom att behandla x4 som en fri variabel.

D.
Lös följande ekvationssystem

x - 5y + 4z
= -3
2x - 7y + 3z
= 2
-2x +  y-7z
= -1  .

Paragraf 1: Uppgifterna 5, 6, 9, 10 (sid. 112, 113).

Paragraf 2: Uppgifterna 2, 3.
File translated from TEX by TTH, version 3.01.
On 3 Dec 2001, 23:48.