Hemuppgifter i Matriser

Hemuppgifter i Matriser

A.
Finn en permutationsmatris P, sådan att PA kan LU-faktoriseras, då
A=1
2
3
1
1
3
5
1
2
7
12
2
1
3
4
2
 .
B.
LDU-faktorisera matrisen


2
1
-1
-2
1
2
2
2
0


 .
Paragraf 3: Uppgifterna 4, 6, 7, 9, 10, 12.
C.
Ställ upp ett ekvationssystem, vilkets lösning anger hur många molekyler xi av varje slag som bör skrivas in i den kemiska formeln
x1 MnS+x2 As2Cr10O35+x3 H2SO4 x4 HMnO4+x5 AsH3+x6 CrS3O12+x7 H2O
för att antalet atomer av de olika grundämnena skall vara detsamma både före och efter reaktionen.
File translated from TEX by TTH, version 3.01.
On 2 Oct 2001, 00:43.