Hemuppgifter i Matriser till vecka 50 Hemuppgifter i Matriser till vecka 50

A.
Lös matrisekvationen AX=I, då A är matrisen

æ
ç
ç
ç
è
2
5
5
2
ö
÷
÷
÷
ø
 .

Kontrollera att även XA=I, dvs. att X=A-1.

B.
Bestäm de andragradskurvor y=p(x)=a0+a1x+a2x2 som går genom (a) punkterna (1,1), (2,3) och (3,4), (b) punkterna (1,1), (2,3).
C.
Låt xn och yn beteckna invånarantalet i centrum respektive i förorterna i en stad år n. Årligen flyttar 3% av mänskorna i centrum ut till förorterna och 2% av förortsbefolkningen in till centrum. Dessutom flyttar 1% av hela invånarantalet från orten (från varje stadsdel) varje år medan 500 flyttar till staden. Av de sistnämnda bosätter sig 50 i centrum medan 450 bosätter sig i förorterna. Bestäm rekursionsformler, som ger xn+1 och yn+1 uttryckta med hjälp av xn och yn samt skriv dessa i matrisform (A är en 2/2-matris):

æ
ç
ç
ç
è
xn+1
yn+1
ö
÷
÷
÷
ø
= A æ
ç
ç
ç
è
xn
yn
ö
÷
÷
÷
ø
+ æ
ç
ç
ç
è
b1
b2
ö
÷
÷
÷
ø
 .

D.
Bestäm matrisen A då vi vet att A är inverterbar och att inversen till matrisen

æ
ç
ç
ç
è
0
1
2
2
ö
÷
÷
÷
ø
A

är


7 æ
ç
ç
ç
è
2
1
-1
1
ö
÷
÷
÷
ø
 .

Paragraf 2: 5, 6, 8 a) b), 11.
File translated from TEX by TTH, version 3.01.
On 5 Dec 2001, 11:53.