Hemuppgifter i Matriser

Hemuppgifter i Matriser

Paragraf 7: 4, 5, 6, 8, 10.

A.
Låt E vara vektorrummet av alla polynom av högst graden 2. Definiera den linjära operatorn T:E E, p T(p), genom
T(p)(x)=
1

0 
p(x-tdt .
Bestäm matrisen A för T i basen {1, x, x2} samt bestäm med hjälp av A alla polynom p E för vilka T(p)=p.
File translated from TEX by TTH, version 3.01.
On 2 Oct 2001, 00:45.